• phandai2912

BẢO HIỂM TỬ KỲ THỜI HẠN 1 NĂM - 2010

Đã cập nhật: Th04 4Là loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo hiểm cho khả năng tử vong xảy ra trong thời gian đã được quy định cụ thể trong hợp đồng. Khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm. Đây là quyền lợi cơ bản của sản phẩm bảo hiểm tử kì.


Điểm nổi bật

  • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Sản phẩm Bảo hiểm.

  • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính.

  • Bảo hiểm này không có Giá trị hoàn lại.

  • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi.

  • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 70 tuổi.

  • Định kỳ đóng phí: một năm, hàng nửa năm và hàng quý.

  • Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện.

  • Hợp đồng Bảo hiểm được gia hạn hàng năm cho đến khi Người được Bảo hiểm 70 tuổi.

  • Mức phí bảo hiểm sẽ thay đổi khi đáo hạn Hợp đồng.

BẢO HIỂM TỬ KỲ THỜI HẠN 1 NĂM - 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

nhấp vào đây ( hoàn toàn miễn phí )

2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả