BẢO HIỂM THANH TOÁN TÍN DỤNG : Bảo Vệ Khả Năng Hòa Trả các Khoản Vay Cá Nhân, Thẻ Tín Dụng !

Đã cập nhật: Th04 4Bảo hiểm Thanh toán Tín dụng bảo vệ Người được bảo hiểm không bị mất khả năng tiếp tục hoàn trả bất kỳ khoản vay cá nhân, thẻ tín dụngQuyền lợi


  • Tử vong do tai nạn

  • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn/ bệnh tật

  • Thương tật hoàn toàn tạm thời do tai nạn/ bệnh tật

  • Thất nghiệp không do tự nguyện

  • Bảo vệ nguồn thu cho cá nhân có thu nhập theo tuần
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

nhấp vào đây ( hoàn toàn miễn phí )

Bài đăng gần đây

Xem tất cả